Artiklid

Valitsuse loogikast lähtuvalt on lapsed ja vanurid samuti „valmis“ selleks, et seista tööpingi juures.


Andrei Lobov , 11.07.2013 (Originaal vene keeles)

Vabariigi valitsus võttis käesoleval neljapäeval vastu otsuse, millega keelduti rahuldamast nelja pealinna kooli taotlust neis koolides venekeelse õppe säilitamise osas. Haridus- ja teadusministeeriumi hinnangul ei sega neid koole miski õpetamast õppeaineid 60% ulatuses  eesti keeles. MTÜ „Vene Kool Eestis“ juhatuse liige Andrei Lobov kommenteeris nimetatud otsust järgmiselt:

„Kui rääkida „tänasest valitsuse avaldusest“, siis selle kohta võib öelda, et valitsus hakkas uuesti „mängima lolli“.  Vabariigi valitsus teatas, et gümnaasiumid olevat valmis üleminekuks eestikeelsele õppele. Küsimus pole aga selles, kas gümnaasiumid on „valmis“ või mitte, vaid hoopis Põhikoooli ja gümnaasiumi seaduse paragrahvi 21 ning Eesti Vabariigi Põhiseaduse paragrahvi 37 sätetest kinnipidamisest, milledes on kirjas, et kool ise valib kooli õppekeele“.

Andrei Lobov lisas: „Kui juhinduda Vabariigi Valitsuse loogikast, siis on väikesed lapsed ja vanurid samuti „valmis“ seisma tööpingi juures – milleks on vaja kehtestada vanusepiirangud tööleasumisele või milleks maksta välja pensione? Kui järgida sama loogikat, siis milleks maksta mmestele ja naistele samasugust töötasu, kuna Statistikaameti andmeil on naised „valmis“ töötama ka väiksema töötasu eest (seda enam, et praegu on tehniliselt kõik „valmis“ ka soovahetuseks. Seepärast on „väljapääs“ olemas). Miks inimesed ei vaheta oma nahavärvi) Plastiline kirurgia on jõudsalt arenenud ja ka siin on kõik „valmis“ nahavärvi muutmiseks... Imelikud inimesed...“.

Andrei Lobovi sõnul ületas Vabariigi valitsus 2011.aastal püstitatud rekordi, mil analoogiline pressikonverents leidis aset kõigest üheksa kuu möödydes pärast Tallinna ja Narva linnavõimude otsust nende linnade gümnaasiumides vene õppekeele valiku kohta.

MTÜ „Vene Kool Eestis“ esindaja tuletas meelde, et veel poolteist kuud kulus ametlikult vormistatud kohtusse pöördumise loa saamiseks: „Möödunud nädalal jõudus asi otsaga Riigikohtusse, millele järgneb pöördumine Euroopa Inimõiguste Kohtu poole“.

Andrei Lobov: „Seekord kulus Vabariigi Valitsusel põhjendamatu formuleeringu ning üksikute lausete koostamiseks kolmteist kuud. Kes teab, kui Haridus- ja Teadusministeerium poleks koos „õiguskaitseorganitega“ sel ajal jälitanud ühe vene õppekeele valinud vene gümnaasiumi hoolekogude liikmeid, poleks kaasanud asjasse läinud aastal koolide direktoreid külastanud KAPO-t, oleks ministeeriumil ja valitusel olnud rohkem aega põhjendatud vastuse koostamiseks“.

Andrei Lobov lisas, et seleks, et teha järgnevaid samme, on vaja ära oodata Vabariigi valitsuse ametlikult vormistatud otsus. Andrei Lobov: „Igal juhul on nii, et „Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse paragrahv 21 ja Eesti Vabariigi Põhiseaduse paragrahv 37 kehtisid siis ning kehtivad ka praegu. Vaatamata täitevvõimu pingutustele eirata nimetatud seadusesätteid, peame me saavutama selle, et meie riigis kuuluksid seadused täitmisele, mis tähendab, et koolide hoolekogud ei peaks häbenema ülalnimetatud seaduseätteid rakendama. Lapsevanemad aga peaksid saama oma koolide hoolekogude liikmeteks. Kuidas seda saavutada, siis seda infot võib saada meie ühingu kaudu“.