Artiklid

Pöördumine: viis küsimust Ladõnskajale ja kõigile-kõigile-kõigile


Andrei Lobov, 20.11.2014 (Originaal vene keeles)

Epigraaf: “Tuleb kenasti välja!”, „Winnie-Puhh ja kõik-kõik-kõik“

Viktoria Ladõnskaja astus IRL-i liikmeks ja ta läheb parlamendivalimistele. Mulle meeldis materjali esitus – pöördumine, millega Viktoria esines. Viktoria püüdis selgitada, miks ta otsustas paremerakonna kasuks, kes on olnud vene kogukonna suhtes alati radikaalsetel positsioonidel. Viktoria segitustest võib näha, et Viktoria leidis selles erakonnas „soovi püüda mõista sealhulgas ka eesti ühiskonna venekeelset osa“. Põhimõtteliselt võiks selliseid soove üksnes tervitada ning toetada kõigi erakondade puhul.

Ees on valimised, milledel valijaid hakatakse püüdma soovidega „mõista“. Ma püüdsin meelde tuletada, mida ma tean Viktoriast. Ma olen lugenud tema raamatut „Lasnamäe valge laev“. Raamat jättis mulle tervikuna hea mulje. Raamat paneb mõtisklema ning haarama meie elu mõningaid aspekte, kuid minu arvates ta ei paku lahendusi. Ma ei oodanud ja ei nõuagi raamatult mingeid „lahendusi“. See on rohkem lugeja pärusmaa.

Lõppude lõpuks on küllatki huvitavad raamatud George Bushi memuaarid ning Fidel Castro elulugu. Neis raamatutes on palju kasulikku infot, kuid see kuidagi ei peegelda seda, kuidas seda infot võtab vastu lugeja, kuidas ta seda „rakendab“ või millise „poole“ ta valib. Praegu aga seoses valimistega, kui jutt hakkas käima mõistmisest ja soovidest, ma sooviskin, et sellele „mõistmisele“ kaasnes tegutsemine, mitte aga pakkumised lugejale-valijale mõelda lõpuni ning seejärel hääletada.

On teada, et parlamendiliige omab meie parlamentaarses vabariigis potentsiaalselt palju võimalusi ühiskonnaelu mõjutamiseks. Parlamendis toimub seadusloome, töötavad vastavad komisjonid, parlamendiliikmed võivad saada ministriteks, parlamendiliikmed kinnitavad ametisse kandidaate ühiskondlikult tähtsatele ametikohtadele jne.

Allpool pakun välja konkreetseid situatsioone ning palun saadikukandidaatidel anda neile konkreetsed vastused:

1. Kultuurautonoomia

Te saite kultuuriministriks. Vastavalt Kultuuriautonoomia seadusele saabus ministeeeriumi avaldus vene kultuuriautonoomia nimekirjade moodustamiseks. Teie tegevus?

2. Vene koolid

Te saite haridus- ja teadusministriks. Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Põhiseaduse § 37 sätetele sai Vabariigi Valitsus taotluse vene keele õppekeelena kinnitamiseks. Teie tegevus?

3. Kodakondsus

Te olete Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige,  mille kompetentsi kuulub EV kosakondsuse andmise aluste väljatöötamine. ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee 85-da istungjärgu materjalides, mis toimus käesoleva aasta augustis, Te avastasite rida soovitusi kodakondsusetuse vähendamiseks meie riiigis. Teie tegevus?

4. Keel

Te olete Riigkogu kultuurikomisjoni liige, mille kompetentsi kuulub töö Keelseaduse kallal. Te avastate, et ühes seaduses alamalseisvas aktis on keelenõuded teatud kutsealadele põhjnedamatud. Seejuures on võimatu mõista, millistel alustel on keelenõuded teatud elukutsetele kehtestatud. On ära toodud lihtne tabel kus ühel pool on elukutsed, teisel pool aga (kuskil seal väljailmunud) keelenõuded. ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee ülalnimetatud märkustes Te avastasite etttepaneku eesti keele edendamise „karistava elementide kõrvaldamiseks“. Teie tegevus?

5. Ühiskondlikult tähtsad ametikohad

Teil kui Riigikogu likkmel tuleb ameisse kinnitada (või mitte kinnitada) EV õiguskantsler. Potentsiaalsete kandidaatide seas nimetatud ametikohale on inimsi, kes on näidanud oma negatiivset suhtumist Eesti vene kogukonna õgiustesse. Teie tegevus?

Ees on veel kolm kuud valimiskampaaniat. Austatud saadikukandidaadid, kui suheldes valijatega te tarvitate ühetüvelsi sõnu sõnale „vene“, siis pakkuge välja rohkem konkreetseid teemasid ja lahendusi. Soovin teile valimistel edu.