Artiklid

Mida erilist Eesti jaoks ütles Ligi?


Margarita Kornõševa, 24.10.2014 (Originaal vene keeles)

Rahandusminister Jürgen Ligi väljaütlemsied haridus- ja teadusministri Jevgeni Ossnovski vastu panid pahvatama eesti ühiskonnapoole, õigupoolest poliitikuid. Aga mida õigupoolest erilist ütles Ligi?

„Ossnovski „tasakaalukus“ pole muud kui juurtetus ja teadmatus... Tema sisserändaja poeg roosast erakonnast, peaks olema üliettevaatlik...” On selles midagi imelikku? Ligi kirjutas lihrsalt avalikult sellest, mida tänu püüdlikele ja aastatepikkusetele võimude palvetele peidab endas enamik eestlasi: just selllist venelaste koha mõistmist Eestis. Ligi tunnistas ka ise, et tema kommentaar oli südamest, aga ettevaatamatu...

Ligisarnene retoorika õilmitseb meie riigis rohkem kui üks aastakümme. Venelased neelavad sellist „tõde endast“ vähemalt 23 aastat. President Ilves, kes nimetas vene keele okupatsioonivõiu keeleks ja pärast vabandas pressisekretäri suu läbi, et see pole üks ja seesama – okupatsioonivõimu keel ja okupantide keel... pronksööl massirahutuste organiseerimises süüdistatud, kuid kohtu poolt õigeks mõistetud inimeste nimetamine ekstremistidesks või õiguslike meetoditega vene haridust kaitsvaid inimesi nimetamine radikaalideks... Ilma kohtu ja uurimiseta Venemaa laimamine – keda eesti politoloogidest paneb muretsema, et kohalikele venelastele, kes on seotud Venemaaga tuhandate nähtamatute niitide kaudu, on see justkui soola haavadele raputamine?

Ja nüüd oli vaja Ligi „oopust“, et nagu küllusesarvest ilmuksid mitut masti eestlastest poliitikute ning isegi presidendi repliigid, et rahvuse ning päritolu esiletooomine on lubamatu.

Kui aastaid solvatakse ja alandatakse tervet rahvast, siis on see tühiasi, mis pole võrreldav sellega, kui eestasest minister solvas mitteeestlast ministrit. See on ju lausa kingitus poliitilises võitluses!  Olen veendunud, et kogu see lärm on vajalik üksnes selleks, et kukutada Ligi. Ja venelased mõistavad seda väga hästi. Pöörake tähelepanu – nad on massiliselt vait. Kas see pole imelik? Ei, ei ole, kuna riik pole praktiliselt midagi teinud selleks, et venelased usuksid, et see kära Ligi ümber näitab siirast soovi nende suhtes midagi muuta. Ligisarnaste sõnavõttudega on nad aga harjunud.